Stichting LOOP

Als erkend registerpodoloog ben ik aangesloten bij Stichting LOOP, dit is het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie en zet zich in voor de kwaliteit van de podologie in Nederland.

Kwaliteitsregister Podologie

Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist. De titel Registerpodoloog is beschermd en staat geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor de Podologie.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog.

De erkenning door het kwaliteitsregister omvat tevens de beroepscode en een operationele visitatie- en klachtencommissie.