De meeste zorgverzekeraars vergoeden podologische zorg door registerpodologen geheel of gedeeltelijk. Soms is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.